Home

Dobrodošli!

Ukoliko ste u potrazi za podrškom na putu holističkog razvoja sebe i/ ili članova svoje porodice biće mi drago da se upoznamo. Potreba za razvojem celokupnog bića nije više stvar izbora već nasušna potreba savremenog  čoveka a probleme ne treba čekati već sačuvati mir i stabilnost kada stvari u životu idu dobro i tako preduprediti disharmoniju bilo koje vrste. Lični rast i napredak je jedino moguć ukoliko istovremeno razvijamo sve delove našeg bića a na isti način se i porodica razvija ukoliko su u taj proces uključeni svi njeni članovi. Inspirisan ovim činjenicama nastao je program Razvoj svesne pažnje, za celu porodicu.

O programu

Svesna pažnja je stanje svesti koje se najviše podrazumeva a najmanje praktikuje u svakodnevici. Radi se o neutralnom stanju u kome kroz mirno posmatranje prihvatamo bilo koju životnu situaciju i razvijamo kapacitet da u svemu što nam se događa vidimo ono najbolje. Opšte su poznati rezultati skorašnjih naučnih istraživanja da nam je trajanje pažnje koju svesno usmeravamo kraće od pažnje zlatne ribice a koja iznosi 9 sekundi, zato ne treba da čudi zašto sve više dece ima problem sa koncentracijom i praćenjem nastave u školi. Vežbanjem svesne pažnje trudimo se da prepoznamo sadašnji trenutak koji je jedino bitan za našu opštu satisfakciju i efikasnost.

Uskoro će ovaj autorski program za razvoj svesne pažnje biti podržan i Priručnikom (od septembra 2020. u knjižarama) i društvenom Igrom za razvoj svesne pažnje kao dopunama ovog širokog koncepta. Priručnik će biti namenjen vaspitačima, učiteljima, roditeljima i svima koji se bave vaspitanjem dece a koristiće se i na radionicama.

Kako razvijamo svesnu pažnju na ovom programu?

  • Kroz telo i pokret, čula, disanje, meditaciju, vežbe fokusa i koncentracije uma
  • Proces podržavamo energetskim radom
  • Koristimo holističke alate poput: rada sa bojama i mirisima
  • Bavimo se formalno i sadržinski pravilnom upotrebom jezika

Šta to konkretno znači?

Kroz formalne i neformalne vežbe pažnje korak po korak uvodimo svesnost u sve segmente našeg bića počevši od rada sa umom. S obzirom da svaka boja i svaki miris poseduju određenu vibraciju oni mogu podstaći određenu vrstu energije, tako da se u okviru kreativnih vežbi sa decom boje i eterična ulja koriste radi razvijanja određene vrste pažnje. Kod roditelja se proces razvoja svesne pažnje dodatno može podstaći i individualnim Reiki tretmanima, naročito ako je smirenje uma i proces opuštanja otežan. Još jedan važan segment programa je rad na osvešćivanju jezika koji upotrebljavamo u obraćanju sebi samima a i u kontaktu sa drugima. Jezikom koji koristimo možemo oblikovati naše misli a time raditi i na korigovanju negativnih obrazaca koji nam ne služe. Sa druge strane upotreba pozitivnih jezičkih obrazaca oblikuje naš odnos prema sebi i svetu oko nas na pozitivan način.

Da bismo vitalnu energiju koja je u svima nama usmerili u pozitivnom smeru i postigli najveće ostvarenje naših potencijala važno je da naučimo da upravljamo tom energijom putem razvoja svesne pažnje i time postanemo gospodar a ne sluga svojih misli i emocija. Deca koja vežbaju svesnu pažnju su u velikoj prednosti u pogledu ranog formiranja važnih životnih veština poput koncentracije, rezilijentnosti, saosećanja, tehnika opuštanja i pravilne upotrebe jezika. Svesnu pažnju mogu vežbati roditelji i biti idealan praktičan primer svojoj deci a najdelotvorniji je zajednički razvoj kroz porodični program.

Radionice i sesije

8 – nedeljni ciklus radionica svesne pažnje za decu

uzrasta od 5 – 8 i 9 – 12 godina

Program razvoja svesne pažnje baziran je na temama iz Mindfulness-a kao što su: svesno i nesvesno ponašanje, razvoj čulne osetljivosti, saosećanja i optimizma, svesno disanje i kretanje, koncentracija i fokus, rad sa mislima i emocijama, zahvalnost a dopunjen je tehnikama iz artterapije i jeziče prakse u smislu asertivne komunikacije sa sobom i sa drugima. S obzirom da uvođenje novih navika zahteva period od otprilike 65 dana, deca posećuju radionice 1 x nedeljno a između radionica dobijaju kratke zadatke koje praktikuju svakodnevno sami ili zajedno sa roditeljima koji su indirektno uključeni u ovaj program.

Radionice za decu i roditelje

Na zajedničkim radionicama razvijamo kreativni potencijal unutar porodice kroz energetske crteže, vežbamo svesnost kroz vežbe pokreta i disanja, osvežavamo komunikaciju kroz jezičke vežbe i jačamo umnu i energetsku vezu između roditelja i deteta kroz meditacije.

Individualne sesije

Na individualnim sesijama roditelji imaju mogućnost otpuštanja stresa i buđenja svesnosti u izazovnim situacijama kroz integrativni rad na oblastima uma, tela i duha: Reiki tretmani, Mindfulness prakse, vežbe iz neurolingvistikog programiranja. Podrška na putu duhovnog razvoja, tehnike dubinskog opuštanja i holistički alati za unapređenje odnosa i komunikacije unutar porodice su usluge koje se takođe mogu dobiti na ovim sesijama.

O autoru programa

Ja sam Marija Leskovac i nakon desetogodišnjeg iskustva u radu sa decom i roditeljima moja misija je da kroz integrativni program ličnog razvoja podržim porodice i njene članove na putu njihovog rasta i kvalitetnog povezivanja.

Formalno obrazovanje u filološkoj struci kao profesor nemačkog jezika i višegodišnji rad sa decom koja imaju smetnje u učenju i savladavanju čitanja i pisanja omogućila su mi duboke uvide u upotrebu i razvoj jezika i koncentracije i saznanje, na koji način se ta upotreba odražava na naše mentalne obrasce, sposobnost učenja i na samo ponašanje. Obuka iz oblasti primene Mindfulness tehnika u radu sa decom mi je bila osnova za formiranje alata koje primenjujem u radu na razvoju svesne pažnje a Reiki mi je otvorio vrata ka radu sa energijama.

Duboko verujem da samo sinergija umnih i energetskih tehnika može da razvije sve delove našeg bića kako bismo realizovali maksimum svojih potencijala ili prevazišli bilo koju tegobu.

Blog

Gde ti je fokus? Ne mogu da ga nađem i ne znam kako se traži….

Sposobnost opšte koncentracije a zatim i fokusa nam je u vreme vladavine najekstremnjih ometača pažnje čini se potrebnija nego ikad. Psiholozi kažu da se koncentracija vežba od najranijeg uzrasta kako bi lakše prešla u naviku i učvrstila se u našem ponašanju. Svakodnevni okvir rutine, osećaj uzemljenja, aktivnosti i igre koje podstiču razvoj koncentracije su neke …